Nyheter

Nyhetsarkiv

Andras nyheter

  • Socialdepartementet
  • Dagens Samhälle

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa processuella oc Läs mer

Regeringen har beslutat om ett tilläggsuppdrag till den nationella samordnaren inom området psykisk Läs mer

Idag torsdag fattar regeringen beslut om att aktivt arbeta för att EUs läkemedelsmyndighet EMA omlok Läs mer

Under torsdagen fattar regeringen beslut med anledning av Storbritanniens utträde ur Europeiska Unio Läs mer

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad genomför nu regeländringar som gör att de Läs mer

Vi uppskattar att Åsa Lindhagen ger klara besked om att Stockholm kommer att driva frågan internatio Läs mer

Den upphandling vi genomförde, som började gälla i februari i år, hade hårdare krav på kvalitet än n Läs mer

När kostnaderna för LSS ses över riskerar anhöriga att i ännu högre grad bli ytterst ansvariga för s Läs mer