Nyheter

Nyhetsarkiv

Andras nyheter

  • Socialdepartementet
  • Dagens Samhälle

Regeringen har idag utsett Clas Olsson och Göran Stiernstedt till nya styrelseledamöter för Försäkri Läs mer

Försäkringskassan ska få det lättare att ingripa mot tandläkare och tandhygienister som inte följer Läs mer

Sveriges kommuner och landsting (SKL) får efter en ansökan till regeringen 12 miljoner kronor för at Läs mer

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum om ensamkommande barn och u Läs mer

Den senaste tiden har flera ensamkommande ungdomar tagit livet av sig. Vi som politiker kan inte bar Läs mer

Personer med funktionsnedsättning är betydligt mer utsatta för våld eller hot om våld än befolkninge Läs mer

IVO har nu konstaterat det Demensförbundet vetat sedan närmare 30 år tillbaka – bemanningen på äldre Läs mer

Nya växande grupper faller offer för gatuprostitutionen. Det är ungdomar som använder sex som självs Läs mer