Nyheter

Nyhetsarkiv

Andras nyheter

  • Socialdepartementet
  • Dagens Samhälle

Regeringen har slutit en förnyad överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om statli Läs mer

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat om en ny överenskommelse om att st Läs mer

Måndagen den 23 januari deltar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och socialförs Läs mer

Idag uppmättes Sveriges befolkning enligt Statistiska centralbyrån (SCB) för första gången till över Läs mer

Rättsstaten manifesterar sig nu genom att Försäkringskassan har omfattande återbetalningskrav på för Läs mer

Det finns få forskningsstudier som visar vilka effekter institutionsvård av ungdomar ger. Nu har Soc Läs mer

Vi känner en djup oro för att allt mer i funktionsnedsattas vardag ska betraktas som sjukvård och at Läs mer

Flera fall där enskilda lurats av sina gode män har på senare tid uppmärksammats i medierna, senast Läs mer