Nyheter

Nyhetsarkiv

Andras nyheter

  • Dagens Samhälle
  • Error

Nyttan med standarder är att de ger tydliga riktlinjer för vårdgivare och bidrar till att höja kvali Läs mer

Varken jag eller någon annan blir mindre funktionshindrad av ett nonsensord som ”funktionsvarierad”. Läs mer

Antalet timmar som beviljas personer med statlig assistansersättning har under de senaste tio åren ö Läs mer

RSS Error: This XML document is invalid, likely due to invalid characters. XML error: Reserved XML Name at line 1, column 44