Ordföranden har ordet

Tisdag 7/2 2012

Lotta Persson berättar om hur svårt det kan vara att komma igång med en konstruktiv dialog om hur socialtjänstens verksamhet ska utvecklas. Hon berättar också om Botkyrka kommuns varumärkesarbete.

Lotta Persson är ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer. Foto: Kerstin Öhman/Immix ABHej!

Nu börjar planeringen för Socialchefsdagarna 2012 att ta form. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström kommer. Jörgen Oom kommer och pratar om ledarskap, ”Jörgen talar lika mycket till hjärtat som till hjärnan, han roar, inspirerar och lämnar ingen oberörd”.

Vi kommer också att belysa SNS-rapporten från i höstas som utvärderade privata och offentliga tjänster inom skola, vård och omsorg.

Det och mycket annat kommer att bli tre nyttiga, nöjsamma och nätverkande dagar på Stockholm Waterfront Congress Centre. Om du inte redan har bokat in den 26 till 28 september, gör det nu!

Den 4 februari publicerade jag och socialchefer från fem andra stockholmskommuner en artikel på SvD Brännpunkt som handlar om bristen på nationella riktlinjer för förhandsbedömningar inom socialtjänsten. Ämnet har under åren varit föremål för mycket tyckande från mediepersoner och andra.

Länsstyrelsen gjorde för några år sedan en studie i hur kommunerna gör förhandsbedömningar. Och det ser väldigt olika ut från kommun till kommun. Många har egna riktlinjer för att underlätta för socialsekreterarna att göra bra bedömningar, men på vissa håll finns det inte och de ser ibland olika ut. För att öka kvaliteten i vårt jobb tycker jag att det är angeläget att socialtjänsten får stöd och hjälp i form av bedömningsinstrument eller annat.

Att lyfta fram vår verksamhet och hur vi tycker att den kan bli än mer professionell till en saklig debatt i media kan förstås vara knepigt. Vi får mest repliker som ”inkompetenta socialsekreterare ödelägger liv” i stället för en konstruktiv dialog.

En del kanske tycker att det är fel att gå ut med debattinlägg där vi ser objektivt på hur vår verksamhet kan bli bättre, eftersom det drar fram mycket ilska hos människor som känner sig felbehandlade. Jag tror dock att med en öppen och nyanserad dialog, som belyser olika delar av vårt jobb, så kan öppenheten göra att tilliten för socialtjänsten ökar. Hoppas verkligen att jag inte har fel. Gå gärna in och kommentera mitt inlägg i Socialchefens blogg!

Vi har också fått andra reaktioner på vår artikel. Ett exempel är bloggen RosenRasande som Anne Skåner från Samhällets Styvbarn skriver. I ett mail till mig skriver hon också:

Tack för ert mod och oerhört bra debattartikel i SvD … Mycket av det ni tar upp har jag som amatör diskuterat i flera år i olika sammanhang så det känns skönt att dessa tankar finns i de professionella leden. Vad jag nu hoppas är att det blir debatt och diskussion en öppenhet och förståelse för det ni skrev … Nu gäller det att få alla besvikna och sargade att också kunna ändra sin debatton. Skall vi nå målen måste vi förstås arbeta tillsammans.”

För några dagar sedan hade vi i Botkyrka kommun möte om vårt varumärke. Man kan lika väl kalla det för kännetecken, rykte eller bilden av kommunen. Vi hade ett intressant möte med föredrag om vad det kan föra med sig. Skatteverket angavs som exempel där man ändrat sitt varumärke genom att ändra innehållet i sina tjänster. De utgår från att om människor hyser stor tillit till deras tjänster så kommer skatteinbetalningarna att bli både fler och mer korrekta, och det i sin tur ger ett bättre resultat.

Även för socialtjänsten gäller att en hög tillit förbättrar resultaten för dem vi är till för. Klienten kommer tidigare, kan få insatser tidigare, vilket ofta gynnar möjligheten att insatserna är ordentligt verksamma. Klienten är också mer mottaglig för stödjande insatser och insatser i öppenvård om man har tillit till att socialtjänsten gör ett gott jobb.

En förskolechef sammanfattade vad ett bra varumärke är för henne genom att säga att ”vi gör en bra verksamhet och kommunicerar det”. Det är en ruskigt bra ide!

Hälsningar

Lotta

Skriv ut

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden.
Medlemmarna är ledare inom socialtjänsten och närliggande verksamheter.
Föreningen Sveriges Socialchefer, Box 2096, 471 11 Rönnäng, bankgiro 5214-8186, info(a)socialchefer.se
Maila frågor om eller synpunkter på webbplatsen till webbredaktören.

Logga in. Bli webbmedlem för att prenumerera på FSS utskick