Stockholm/Gotland

Detta är FSS region för Stockholms län och Gotlands län.

KerstinLidman_Foto_G_Lulich_150

Regionansvarig: Kerstin Lidman
Vice ordförande i FSS riksstyrelse
Arbetar som socialchef i Sollentuna kommun.
Telefon: 08-5792 12 86, 073-915 12 86.

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet 2017:
Eva Folke, Upplands Bro, vice ordförande
Alexandra Göransson, Stockholm, sekreterare
Anne-Lie Söderlund, Nacka, kassör
Gillis Hammar, Stockholm, ledamot
Marie Lundquist, Botkyrka, ledamot.

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Stockholm/Gotland.

Betalas in till FSS Stockholm/Gotlands plusgiro 419 17 56-8.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på Socialchefsdagarna som 2018 hålls i Jönköping.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som 2018 hålls i Sevilla, Spanien.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS region Stockholm/Gotland

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i region Stockholm/Gotland utan i hela riket!

Föreningen har ca 550 medlemmar i Sverige varav 110 i Stockholms och Gotlands län. Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.