Väst

FSS region Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Organisationsnummer: 802461-3559

AnetteJohannesson_Foto_MarkHarris_150

Regionansvarig Anette Johannesson
Ledamot i FSS riksstyrelse
Arbetar som Sektorschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, Göteborgs Stad, Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning
Telefon: 031-365 62 65

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet 2017:
Lillemor Berglund, Kungsbacka
Camilla Blomqvist, Stenungsund
Lena Holmlund, Göteborg
Malin Krantz, Uddevalla
Inga-Lill Lindberg, Borås
Eva Thimfors, Götene

Aktuellt från regionen

”I november 2017 besökte Margareta Winberg, särskild utredare för översyn av socialtjänstlagen och utredningens huvudsekreterare Monica Malmqvist Göteborg. Medlemmar i FSS hade skickat in synpunkter och frågor till mötet i förväg. Som avslutning på mötet ville Margareta få deltagarnas tankar kring nedanstående frågor. Tiden vid mötet räckte inte för att alla frågor skulle hinna besvaras och FSS Region Väst erbjöd utredarna att ställa samma frågor till våra medlemmar och det är därför du får det här brevet.”

Läs hela brevet från FSS region Väst här!

Ladda hem sammandrag från seminariet i november.

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Väst.

Betalas in till FSS Västs plusgiro 173 28 13-9.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Om FSS region Väst

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i region Väst utan i hela riket!

Föreningen har ca 550 medlemmar i Sverige varav nästan 90 i region Väst. Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.