Styrelse

18 personer valdes in i styrelsen av årsmötet den 27 september 2017. Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef i Östersunds kommun, är ordförande.

Från vänster till höger (klicka på bilden för att förstora den): Graham Owen, Trosa. Marie Lundqvist, Botkyrka. Jonas Hampus, Falun. Anders Fredriksson, sekreterare, Nacka. Lena Holmlund, Göteborg. Kerstin Lidman, Sollentuna. Per Sandberg, Växjö. Per Ström, Sala. Malin Lindén Ohlsson, kassör, Gagnef. Lars Liljedahl, ordförande, Östersund. Petra West Stenkvist, Sjöbo. Camilla Blomqvist, Stenungsund. Helén Eurenius, Östersund. Ulf Norberg, Vännäs. Alexandra Göransson, Stockholm. Monica Persson, Karlstad. Saknas på bilden: Veronica Wolgast Karlberg, Stockholm. Inger Fröman, Lund. Anette Johannesson, Göteborg.

Presentation av styrelsen (namnet står under respektive bild). Foto: frozentime.se

HelenEurenius_5259_foto_frozentime_200
Helén Eurenius, ledamot. Förvaltningschef, socialförvaltningen Östersunds kommun, 063-14 32 05, 070-512 57 57. Särskilda kompetensområden: IFO och integration.

AndersFredriksson_foto_frozentime_200
Anders Fredriksson, sekreterare. Samverkansledare Nacka kommun, 08-718 75 16, 070-431 75 16. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionsnedsättning, äldreomsorg.

IngerFroman_foto_frozentime_200
Inger Fröman, ledamot. Verksamhetschef socialförvaltningen, Lunds kommun, 046-35 57 39. Särskilda kompetensområden: IFO, främst inriktat på barn, unga och familjestöd, samt våld i nära relation.

alexandragoransson_foto_frozentime_d8b_9567_150
Alexandra Göransson, ledamot. Bitr. avdelningchef Välfärdsutvecklingsavdelningen, Stadsledningskontoret, Stockholms stad, 08-508 29 291. Särskilda kompetensområden: IFO och integration.

jonashampus_foto_frozentime_d8b_9790_400

Jonas Hampus, ledamot. Sektionschef Bistånd, vård och utveckling, Falu kommun. 023-827 04. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kvalitets- och utvecklingsfrågor.

anettejohannesson_foto_frozentime_d8b_0184_400

Anette Johannesson, ledamot. Sektorschef Äldreomsorg samt hälso och sjukvård, Göteborgs Stad, Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning, 031-365 62 65. Särskilda kompetensområden: IFO, äldreomsorg, LSS.

KerstinLidman_5513_foto_frozentime_200
Kerstin Lidman, ledamot. Socialchef i Sollentuna kommun, 08-579 21 286, 073-915 12 86. Särskilda kompetensområden: IFO, psykiatri.

LarsLiljedahl_5738_foto_frozentime_200
Lars Liljedahl, ordförande. Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun, 063-14 42 73, 070-191 39 88. Särskilda kompetensområden: IFO, barn och ungdom, skolfrågor, äldreomsorg och funktionshinder.

ulfnorberg_foto_frozentime_d8b_9795_400

Ulf Norberg, ledamot. Socialchef i Vännäs kommun. 070-624 51 03. Särskilda kompetensområden: IFO, framförallt barn och unga, missbruk, äldreomsorg.

MalinLindenOhlsson_5774_foto_frozentime_200

Malin Lindén Ohlsson, kassör. Socialchef i Gagnefs kommun, 0241-151 56. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, IFO, integration och ledarskap.

GrahamOwen_5506_foto_frozentime_200

Graham Owen, ledamot. Socialchef Trosa kommun, 0156-521 16, 070-212 93 26. Särskilda kompetensområden: IFO, samarbete skola–socialtjänst och internationella frågor.

monicapersson_foto_frozentime_d8b_9986_400

Monica Persson, ledamot. Socialdirektör Karlstads kommun, 0702-59 58 52. Särskilda kompetensområden: Barn och ungdom, arbetsmarknadsfrågor, socialpsykiatri.

PerSandberg_5689_foto_frozentime_200
Per Sandberg, ledamot. Förvaltningschef i Växjö kommun, Arbete och välfärd, 0709-83 40 27. Särskilda kompetensområden: IFO, integration, arbetsmarknad och vuxenutbildning.

petra_weststenkvist_foto_frozentime_d8b_9327_400
Petra West Stenkvist, ledamot. Socialchef i Sjöbo kommun. Särskilda kompetensområden: IFO och skola.