Nyheter

Nyhetsarkiv

Andras nyheter

Antalet svenskar som pendlade för att arbeta i den norska sjukvården minskade med en fjärdedel under Läs mer

Smittspridningen av covid-19 ökar i storstäderna – men från en låg nivå. Runt vart fjärde nytt fall Läs mer

Gotlands tilldelning av covid-19-vaccin räcker inte för att vaccinera alla besökare i sommar. Nu får Läs mer

Tio kommuner använde den tillfälliga lagen för att begränsa allmänhetens tillträde till allmänna pla Läs mer