Digitalisering och välfärdsteknik på frammarsch?

Hur ska vi i kommunsverige bli bättre på att använda oss av digitala lösningar och välfärdsteknik?

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har gjort en SIFO-undersökning där man ställt frågor om invånarnas inställning till digitalisering. Undersökningen visar att en majoritet av invånarna är positiva till en ökad digitalisering. Förväntningarna är höga på att erbjudas e-tjänster och digital kommunikation med kommuner, landsting och regioner. I undersökningen framkommer också att väldigt få anser att kommunsverige lever upp till förväntningarna.

Här finns med andra ord ett stort gap.

I fredags träffades vi från några kommuner för att prata om just välfärdsteknik och digitalisering. Vid genomgången om vad som pågår i våra kommuner och i omvärlden blev jag positivt överraskad. Det pågår en hel del. Men, det mesta är fortfarande bara i det lilla. Flera kommuner erbjuder tekniska lösningar inom hemtjänsten, både som komplement och som ersättning för exempelvis nattillsyn.

I min egen kommun Nacka är vi också på god väg att införa den typen av teknik. Vi har deltagit i ett EU-finansierat projekt där vi låtit medborgare med ganska omfattande vårdbehov prova de tekniska lösningarna vi nu ska införa. I likhet med resultatet av SKL:s undersökning så var våra testpersoner mycket positiva till hjälpmedlen. Dom som till exempel provade nattkamera ville absolut ha kvar den efter testperioden då dom fick en mycket bättre nattsömn och kände sig mycket piggare.

Välfärdsteknologi ökar möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. Det bidrar också till ett mer aktivt liv och högre välbefinnande. Välfärdsteknologi kan frigöra resurser som behövs för att möta den demografiska utmaningen med fler äldre som kommer att ha behov av omsorg.

Jag tror att vi gemensamt måste snabba på satsningen på digitalisering och välfärdsteknologi i våra kommuner – dels för att våra invånare förväntar sig det av oss och dels för att vi ska klara av den demografiska utmaningen!

Kommentarer inaktiverade.