Hemlös i 17 minusgrader en verklighet för många

ORDFÖRANDE HAR ORDET 1 FEBRUARI 2021: Februari är den månad jag brukar tänka på som den kallaste, och så blev det även i år. Där jag sitter och skriver, i en värmländsk skog, mätte jag upp minus 17 grader i morse och lika kallt var det i vår fjärde största stad Uppsala i helgen.

Kylan sätter fokus på en av våra mest utsatta grupper i samhället, de hemlösa. Det hörs sällan så mycket om dem och själva har de ingen stark röst. När kylan kommer blir utsattheten tydligare. Ofta är det i samverkan med frivilligsektorn som socialtjänsten hittar en lösning – om än tillfällig.

Rätten till ett eget hem är aldrig så efterlängtad som på vintern.

En ny socialtjänstlag

FSS riksstyrelse har nyligen skickat in föreningens remissvar om en ny socialtjänstlag. Tack till alla medlemmar som var med på workshopen i december och lämnade många och kloka synpunkter! Skribenterna har lagt stor kraft på att ta tillvara alla synpunkter och lyckats med den äran. Du hittar FSS yttrande här.

Ny utmaning

Knappt har styrelsen grubblat färdigt på nya socialtjänstlagen förrän nästa kluriga fråga dyker upp. Regeringen har gett Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i uppdrag att utreda en ny äldrelag.

Uppdraget är tudelat: I den första delen ska utredaren se över äldres behov av stöd och hur det ska kunna tillgodoses utanför de ramar som finns i socialtjänstlagen idag. Vi blir alla äldre om vi får leva och då kanske inte åldrandet ska vara ”socialtjänst” som nu.

Den andra delen handlar om det medicinska omhändertagandet och den medicinska kompetensen ute i kommunerna. Jag tycker det ska bli extra intressant att följa om man kommer att fokusera på det som är åldersrelaterade behov eller om man också tar in andra behov för målgruppen såsom missbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relationer, för att nämna några.

Det blir en ny utmaning för föreningen. Vi ser fram mot att följa utredningen och få möjlighet att komma med synpunkter. Socialstyrelsen är regelbundet med på FSS styrelsemöten så jag bedömer utsikterna att komma till tals som goda.

Hör av dig till oss om du redan nu har något som du vill att vi ska ta upp! Maila till info@socialchefer.se eller kontakta någon av oss i styrelsen.

Varma hälsningar i det kylslagna vädret
Monica Persson, FSS ordförande

Kommentarer inaktiverade.