Ansökan

Vad vill du göra?

* Varför ber vi om din bostadsadress? Två gånger om året gör vi postutskick, och båda gångerna handlar det om Socialchefsdagarna. Av erfarenhet vet vi att man byter arbete oftare än man byter bostad. Genom att ha ett adressregister med så många korrekta adresser som möjligt håller föreningen nere sina portokostnader.

Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.