Avsluta medlemskap

Om du har bytt yrkesuppgifter eller av annan anledning inte längre vill vara medlem i föreningen, behöver vi få reda på det.

Maila oss på medlemsfaktura@socialchefer.se där du anger namn och vilken FSS-region du tillhör. Du kan också kontakta den som är ansvarig i din region.