2018 års Bengt Börjeson-pris

NOMINERA: Nu finns möjligheten att inkomma med nomineringar till 2018 års Bengt Börjeson-pris. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv. Priset kan gälla både viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning och/eller viktiga insatser till direkt stöd för människor i utsatta situationer.

De insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons anda. Priset kan tilldelas enskilda personer, organisationer eller projekt/verksamheter.

Tidigare pristagare har varit Susanna Alakoski (2015), Refugees Welcome Stockholm (2016) och Alain Topor (2017).

Förslag, vilka bör åtföljas av en kort motivering, ska skickas till Ann-Margret Bergman, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm (Ann-Margret.Bergman@esh.se). Sista datum för nominering är 15 september 2018.

Länk till Ersta Sköndal Bräcke högskolas hemsida med mer information: http://www.esh.se/nyhetsarkiv/2018-06-12-valkommen-att-nominera-mottagare-av-2018-ars-pris-till-bengt-borjesons-minne.html