Två viktiga inlägg från Malmö

SOCIALCHEFENS BLOGG: Petra West Stenkvist, Malmö stad, skriver i två olika blogginlägg om ett nytt arbetssätt som ger fler hjälp och om rädslan som inte får styra oss åt fel håll när dödsskjutningar sker.

Projektet ”Hela familjen” i Malmö stad riktar sig till barnfamiljer som haft försörjningsstöd i minst två år. Tillgänglighet och helhetssyn har gett lyckat resultat. ”Det är sådana här helhetsinriktade insatser – i samskapande med både de som berörs och det omgivande samhället – som är socialt arbete”, skriver Petra.

Hon skriver också om den senaste tidens dödsskjutningar i Malmö, och att vi måste motverka att barn och unga rekryteras in i en brottslighet där våld är en kultur. ”Tyvärr utlöser den här typen av brott, som sker mitt ibland oss medborgare en rädsla som tyvärr ibland enbart tar sig uttryck i rop på att ’andra gör fel’, ’någon annan’ (vem det nu är!) ’måste göra något’ och ’mer straff måste till!’. Men repressiva åtgärder löser inte problemet, visar forskningen. Så rädslan får inte styra oss åt fel håll, menar Petra.

Läs blogginlägget Nya arbetssätt ger fler hjälp.

Läs blogginlgget Att öka oddsen för att motverka våldet.