Anmälan öppnar i mitten av maj

SOCIALCHEFSDAGARNA 2018: Programbroschyren ligger i tryckpressen och det nya anmälningssystemet finputsas. I mitten av maj öppnar vi för anmälningar till höstens socialchefsdagar, som hålls i Jönköping den 3 till 5 oktober.

Att leda i framtidens välfärd är ett tema valt med eftertanke och efter livliga diskussioner. Till slut föll valet på denna formulering, där prepositionen ”i” har en särskild innebörd. Med det lilla ordet vill vi understryka att vi lever och leder i en allmer raplex (snabb och komplex) värld.

Läs mer om FSS tredagarskonferens på socialchefsdagarna.se!