Att göra skillnad

ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 FEBRUARI 2019: Efter ett 35-årigt yrkesliv i offentlig sektor där jag i olika roller, yrken och funktioner alltid har fått jobba för kommuninnevånarnas bästa på olika sätt, kan jag utan minsta tvekan konstatera att den svenska välfärden bärs upp av engagerade och kunniga medarbetare som vill göra (positiv) skillnad.

Det spelar ingen roll om jag riktar blicken mot barnen på förskolan, eleverna på grundskolan eller gymnasiet, ungdomarna som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden och ibland även sliter med en missbruksproblematik eller vuxna i olika livsfaser som behöver socialtjänstens stöd. I alla dessa verksamheter så har jag i princip undantagslöst lärt känna kollegor som velat göra skillnad för just de medborgare som de mött i sitt arbete.

Samtidigt är det givetvis så att vi var och en några enstaka gånger under ett yrkesliv gör felaktiga avvägningar och bedömningar av vad som är det bästa (eller i vissa fall det minst dåliga) för den medborgare som vi just nu jobbar med.

Fortsätt läsa texten i bloggen, där du också kan kommentera inlägget.