Bemanningsrekommendationen i 214 kommuner

– Med gemensamma krafter har vi övertygat regeringen om att det är behoven och inte statligt beslutade nyckeltal som ska styra, säger FSS ordförande Lars Liljedahl om bemanningsrekommendationen som nu är antagen av över 200 kommuner.

Socialstyrelsen hade för ett antal år sedan ett uppdrag att ta fram riktlinjer för bemanning på våra äldreboenden. De första förslagen innehöll nyckeltal på hur många medarbetare det skulle finnas per boende på äldreboendet. I första hand låg fokus på nattbemanning men resten av dygnets timmar inkluderades.

FSS var redan då aktiva i sitt påverkansarbete. Vi skrev bland annat debattartiklar och remissvar. Vår syn har alltid har varit att det är behoven som ska styra bemanningen, inte nyckeltal.

För ett par år sedan låg frågan på regeringens bord. I dialogsamtal med SKL gjordes en överenskommelse med ungefär följande innebörd:

Överenskommelsen

Om staten släppte på kravet om en detaljerad förordning på ”nyckeltalsnivå” när det gäller bemanning på våra särskilda boenden lovade SKL att tillsammans med bland andra FSS och Vårdföretagarna ta fram en rekommendation om hur bemanningen på våra särskilda boenden ska svara upp mot de behov som finns på varje enskilt boende. Detta arbete fick arbetsnamnet ”Sätt ljus på natten” även om arbetet egentligen omfattade bemanningen under dygnets alla timmar.

I denna rekommendation har även möjligheten att använda ny teknik, för att öka tryggheten för de boende, lyfts fram.

Rekommendationen är nu antagen av 214 av landets kommuner! Regeringen har uttryckt tillfredsställelse med SKL:s arbete.

– Jag har varit aktiv i den här frågan för FSS räkning i många år, nu senast i konstruktiva dialogmöten tillsammans med IVO och SKL, och ser fram emot ytterligare ett dialogmöte i höst, säger FSS ordförande Lars Liljedahl.

– Det är glädjande att se vad vi kan åstadkomma med gemensamma krafter.