Den isländska socionomutbildningen

INTERNATIONELLT SAMARBETE: Ett av våra möten vid studiebesöket på Island handlade om landets socionomutbildning. Vi träffade professor Guðný Björk Eydal vid institutionen för Socialt arbete. Med henne hade vi ett intressant samtal om den svenska och den isländska socionomutbildningen.

Den isländska utbildningen är fem år och innehåller mer forskningsmetod och mer praktik än den svenska. Att utbildningen är fem år innebär också att alla som blir klara har med sig en master i socialt arbete.

Guðný berättade om utmaningen med att det inte finns tillräckligt med disputerande vid fakulteten. Det är en konsekvens av att det inte är så enkelt att forska på ett väldigt litet underlag med en liten befolkning. Hon uppmanar ofta studenter att resa till något av de andra nordiska länderna för att både forska och studera.

Vi samtalade också om utmaningen med att få ihop forskning och praktik på riktigt. Varför är det så svårt? Det undrar vi också.

Anna Burston och Camilla Blomqvist