ESN-konferensen i Sevilla närmar sig

INTERNATIONELLT SAMARBETE: I slutet av maj hålls European Social Networks årliga socialchefskonferens. Till Sevilla, där ESN-konferensen hålls i år, kommer deltagare från många europeiska länder . Inte bara för att lyssna på föredrag och delta i workshops, utan en stor del av behållningen är att träffas och prata mer informellt i pauserna.

Deltagarna kommer från vitt skilda förhållanden. Tanken med konferensen är att utbyta erfarenheter och på lång sikt bidra till att det sociala arbetet utvecklas genom ESN:s mer än 100 medlemsorganisationer. Alfonso Montero, vd för ESN, säger:

– En del länder har inte kommit så lång med sitt evidensbaserade arbete eller med att utvärdera insatsernas effekt, därför vill vi att den här konferensen ska vara ett tillfälle att dela sådana erfarenheter.

Här kan du läsa en artikel från the Guardian om de europeiska socialchefskonferensen.