FSS möter Ostasien

Lasse Liljedahl, FSS ordförande, är nyss hemkommen från en resa till Japan där han talat på en konferens om våld mot äldre och gjort studiebesök på äldreboende. Han har många erfarenheter och upplevelser med sig hem. Några delar han med sig av här.

Lex Sarah för Japan?

För en tid sedan fick jag en mötesförfrågan från en professor Nishishita, som ville lära sig mer om svensk äldreomsorg i allmänhet och Lex Sarah i synnerhet. Med lite trixande med kalendern lyckades jag skapa utrymme för ett personligt möte under våren 2016. Det blev ett långt och engagerat samtal som spände över många av äldreomsorgens utmaningar såväl här hemma som i Japan.

Innan vi skildes åt frågade han om jag kunde tänka mig att komma över till Japan hösten 2017 för att hålla ett föredrag vid en kommande konferens? ”Självklart”, svarade jag – men tänkte samtidigt att förfrågan skulle falla i glömska i och med att konferensen låg så långt bort.

Som ni förstår på titeln kom det dock en formell inbjudan strax före sommaren 2017. Jag tackade givetvis ja och nu har jag precis återvänt (kom hem den 19 december) från ett intensivt och oerhört lärorikt besök i Japan.

Sverige berättar om arbete mot Våld mot äldre

Konferensen ägde rum lördag till söndag den 16–17 december och på talarlistan stod representanter från Taiwan, Kina (Shanghai), Korea, Japan och Sverige. Fokus var ”våld mot äldre” och jag hade fått ett särskilt uppdrag att fokusera på Lex Sarah, utöver att jag skulle berätta vad vi gör för att komma tillrätta med våld mot äldre i Sverige och i synnerhet i Östersunds kommun.

Kristina Söderborg från IVO var den andra svenska talaren på konferensen. Vi kom tidigt överens om att bygga ihop våra föredrag så att åhörarna kunde följa en Lex Sarah-anmälan hela vägen från själva händelsen fram till dess att IVO har tagit emot, utrett och beslutat/avslutat ärendet.

Många lärdomar

Lärdomarna från dagarna i Japan är givetvis många och några vill jag gärna dela med mig av.

Utmaningarna är i stort sett desamma i Ostasien som i Nordeuropa. En demografisk utmaning som består i en växande andel äldre som nu ska mötas av en proportionerligt liten grupp yrkesverksamma som ska kunna jobba inom äldreomsorgen. Födelsetalen ligger strax över 1 i alla länder som deltog på konferensen (man brukar säga att födelsetal på 2,1 krävs för att bibehålla befolkningsstrukturen). Så de deltagande länderna från Asien har faktiskt en ännu större utmaning än vi har här hemma i Sverige.

Våld mot äldre förekommer i ungefär samma omfattning i samtliga deltagande länder, även om statistiken i flera fall är osäker. Precis som hos oss är mörkertalen stora vad gäller framförallt våld i nära relationer.

Det som skiljer ut Sverige från övriga länder är bland annat nivån på skattetrycket som ligger 10–25 procentenheter högre i Sverige än i Japan, Sydkorea, Taiwan och Kina. I dessa länder behövs istället försäkringslösningar som ett komplement till den vård och omsorg som kan tillhandahållas av staten.

Sverige bra på utbildning

Utbildningsnivån på baspersonalen är jämförelsevis god i Sverige. För även om det finns kortare utbildningar (6 veckor var till exempel utbildningens längd i Korea) är det långt ifrån alla som har genomgått en utbildning.

Just den låga utbildningsnivån sågs som ett problem som staten behöver ta ett ansvar för i bland annat Korea.

Ytterligare ett område som belystes var det offentligas förmåga att förebygga, upptäcka och åtgärda våld mot äldre. Här upplever alla länder att det finns mycket kvar att göra och att mörkertalet är stort. Sveriges Lex Sarah väckte stort intresse som en möjlig del av lösningen.

Lagstadgat att besöka sina gamla föräldrar

Även i Ostasien finns det en samhällsrörelse som handlar om att individen får större utrymme än tidigare. Den utvecklingen kommer utan tvekan att påverka dessa länders möjlighet och förmåga att ge en god omsorg och omvårdnad. Idag utför barnen, i första hand döttrarna, en väldigt stor del av vården av de äldre.

Ett konkret exempel som jag tilltalades av var Shanghais system där frivilliginsatser belönades genom att motsvarande tid som en yngre nu ger till den äldre generationen får den själv tillbaka när den blir gammal. I Kina finns det också inskrivet i lag att barnen ska besöka sina föräldrar med viss regelbundenhet.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det just nu finns många frågor som i stort sett hela världen funderar på. Jag är övertygad om att vi lättare kan hitta svaren om vi tänker och gör saker tillsammans. Givetvis måste alla idéer planteras i den jordmån som finns ”här hemma”. Men att inspireras av andra angreppssätt är definitivt en möjlig väg framåt.

Minnesvärd resa

På det personliga planet blev resan minnesvärd ur många aspekter. Det var mitt första besök i Asien överhuvudtaget. Jag har verkligen slagits av hur vänliga och omtänksamma det japanska folket är. Förvirrade svenskar som inte hittade rätt tåg på tunnelbanan eller gatuadress avhjälptes alltid av en vänlig person (som även om engelskan inte var den bästa alltid hittade vägar för att hjälpa). Inte sällan genom att visa vägen fram till tunnelbanan som vi behövde ta just denna gång.

Under sista dagen av besöket fick vi besöka ett äldreboende som drevs av en utvandrad svensk. Det blev en fantastisk upplevelse där boendet lyckats blanda det bästa från svensk äldreomsorg med det bästa från Japan.

Japans i mina ögon fantastiska matkultur, som är en fröjd för både öga och gom, fick vi avnjuta där. Slogs också av vilket välkomnande lugn som präglade boendet på alla avdelningar – med musik som ett återkommande inslag. Under rundturen hade vi dessutom förmånen att få uppleva när en av avdelningarna sjöng julsånger tillsammans. När vi kom var det världens mest spelade julsång som framfördes och den lät precis lika vackert på japanska som på svenska …

Stilla natt

Så här fem dagar före julafton får den fantastiska upplevelsen av att lyssna på och sjunga med i Stilla Natt på ett äldreboende i Shin Urayasu bli det jag förmedlar vidare i denna julhälsning (som blev mycket längre än vad jag först tänkte).

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR till er alla!

Varma hälsningar
Lars Liljedahl, ordförande FSS