Gemensam färdplan ska vässa Sverige inom life science

INNOVATION: Sverige ska vara en ledande life science-nation. Det är målsättningen som pekas ut i den färdplan som ska ligga till grund för regeringens kommande strategi.

För att möta dagens hälsoutmaningar och för att stärka life science-företagens konkurrenskraft har regeringen beslutat att en svensk life science-strategi ska tas fram.

FSS ordförande Lars Liljedahl har varit med i en av de fyra expertgrupper som arbetat fram färdplanen.

– Jag har betonat att kommunerna är en viktig spelare i detta sammanhang. Jag tycker att färdplanen på ett utmärkt sätt uppmärksammar värdet och vikten av den kommunala verksamheten, både inom socialtjänst och inom hälso- och sjukvård, säger Lars Liljedahl som är på väg till Almedalen för att där delta i ytterligare ett arbetsmöte med life science-gruppen.

Här kan du ladda ner och läsa färdplan för life science.

Läs hela pressmeddelandet på regeringskansliets hemsida.