Grattis Rättvik, Sveriges eHälsokommun 2018!

”Med ett fantastiskt fokus på människors behov och förutsättningar, en uttalad målsättning och ett stort ansvarstagande har man lyckats göra stor skillnad för människor med funktionsnedsättning. En kommun vars ledstjärna är att ge människor makt och möjligheter att själva bestämma över och forma sina liv. En kommun som trots sin litenhet visat stor styrka och förmåga att gå från mål och strategier till faktisk förändring för invånare och medarbetare. En kommun som har satt frågan om digital delaktighet högst upp på agendan i sin strävan för en hållbar samhällsutveckling.

För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första rummet”.

Så lyder motiveringen när FSS m.fl. utser Rättviks kommun till Sveriges eHälsokommun 2018.

Glädjen i topp när Rättviks kommun utsågs till Sveriges eHälsokommun 2018 på Vitalismässan. Patrik Sundström från SKL och pristagarna Gunilla Klingh och Lena Fröyen från Rättvik (foto: Jonas Hampus).

Digitalisering som främjar inflytande och delaktighet

– Som representant för FSS i juryn så känns det väldigt bra att ha varit med och utse Rättvik till årets eHälsokommun. En kommun som verkligen tar avstamp i socialtjänstens värdegrund i sitt utvecklingsarbete och visar att det inte är tillgång till stora resurser som är avgörande för ett lyckat resultat!

Jonas Hampus, sektionschef på Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun (foto: Jini Sofia Lee).

Det säger Jonas Hampus från FSS som till vardags jobbar i Falu kommun, och fortsätter:

– Rättviks kommun visar upp ett mycket målmedvetet arbete med att skapa ett jämställt samhälle där digitaliseringen görs tillgänglig för alla och bidrar till en ökad delaktighet och samhällsgemenskap. I beskrivningen av vad man gjort ges flera exempel på hur man använder digitala lösningar för att stärka individers självständighet på flera områden inom socialtjänsten. Ökad delaktighet och stärkt självständighet bidrar till folkhälsa!

Målmedvetenhet och samsyn

Rättvik har tagit stora utvecklingssteg och har ett välgrundat och målmedvetet utvecklingsarbete där en samsyn i den kommunala organisationen finns omkring målen. Digitaliseringen används som ett medel på ett metodiskt och kreativt sätt.

Särskilt berömvärda insatser under året är att Rättvik är med och aktivt bidrar till att sprida sina kunskaper om hur man kan lyckas med att genom digitalisering skapa ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Med tanke på Rättviks storlek har man gjort imponerande framsteg på bred front. Genom att vara med och konkurrera om att bli årets e-hälsokommun har Rättviks kommun visat att en digitalisering av välfärdens tjänster möjliggör ett ökat inflytande och delaktighet för de mest sårbara medborgarna.


FSS har tillsammans med Myndigheten för delaktighet, SKL och Vårdförbundet deltagit i juryarbetet för att utse årets e-hälsokommun 2018. Sammanlagt kandiderade nio kommuner till priset och från dessa valdes fem finalister ut; Sollentuna, Karlskrona, Eskilstuna, Leksand och Rättvik som också inbjöds till prisutdelningen den 24 april 2018 vid Vitalismässan i Göteborg.