Island förebygger ökade behov inom äldreomsorg

INTERNATIONELLT SAMARBETE: I kommunen Hafnarfjörður, en knapp halvtimme från Reykjavik, har de arbetat med förebyggande arbete som strategi för att klara det ökade behovet inom äldreomsorgen.  Kommunen har cirka 30 000 invånare och är den tredje största på Island. 

Fritidshem för 60+

Först fick vi ta del av vilka insatser som erbjuds inom kommunens äldreomsorg. Det liknar till stora delar våra insatser inom den svenska äldreomsorgen. En skillnad är att isländska staten står för de särskilda boendena för äldre och insatser kopplade till hemsjukvård när behoven är större.

I Hafnarfjördur finns även insatser utanför hemmet såsom möjlighet att äta på restauranger som drivs av kommunen, dagverksamhet i både allmän och specialiserad form och så kallade fritidshem för personer över 60 år. I fritidshemmen finns även privata aktörer och ett stort utbud av aktiviteter som utgår från de äldres intresse och behov. Fritidshemmen verkar motsvara svenska träffpunkter för äldre men hade mer inslag av privat verksamhet och initiativ än de svenska.

Hur möta ökade behov i äldreomsorgen?

Kommunens statistik över andelen personer som har hemtjänst och särskilda boenden visar att Island har en högre andel i jämförelse med Sverige. Deras fokus är därför att ta fram åtgärder för att möta volymutvecklingen framöver.

En strategi är kommunens satsning på förebyggande insatser för att stärka hälsan hos personer över 65 år. Företaget Janus har utvecklat ”Multimodal health promotion” som arbetar på uppdrag av kommunen med aktiviteter för att öka hälsan. Genom en tvåårig medverkan i detta hälsoprogram fick deltagarna förutom styrketräning, promenader och annan träning även lära sig om näringsrik mat och matlagning.

Programmet visar mycket positiva effekter på deltagarnas hälsa och ses som en viktig insats för att skjuta upp behovet av hemtjänst och särskilt boende. Liksom vid övriga studiebesök var ett genomgående tema att islänningarna drar nytta av sin statistik för att analysera behov, utveckla insatser och mäta effekter av dessa.

Mycket inspirerande!

Marie Ivarsson och Eva Lotta Lindskog