Kompetensförsörjning genom inkludering

KIVO-METODEN är ett systematiserat arbetssätt som visat sig fungera väl när det gäller att komma tillrätta med personalbrist, kompetensförsörjning och att bidra till att nyanlända kommer in i arbete. Det berättade Annika Bergman och Per Iversen från KIVO för FSS styrelse i november 2018.

KIVO-metoden snabbar på processen med att få nyanlända att både genomgå utbildning och samtidigt bli tillräckligt bra på det svenska språket, med målet att bli anställd i ett specifikt yrkesområde, t.ex. som undersköterska. Effekten blir att fler klarar sin egen försörjning och kommunens skatteintäkter ökar.

Till skillnad från många andra metoder är arbetsgivaren drivande i processen, inte arbetsmarknadsenheten. Man fokuserar på kompetensförsörjning och på att hitta individer att dra in i yrkesområdet. Innan insatsen påbörjas matchas individen mot ett yrke. Processen är ett sömlöst flöde där det hela tiden finns identifierade aktiviteter för nästa steg, och där språkstöd och inkluderingshandledare stöttar både individ och arbetsplats.

KIVO Snabbare väg till högre kvalitet

Alla individer går inte igenom varje steg i det beskrivna flödet, men varje steg har ett tydligt syfte. Arbetsgivaren identifierar rekryteringsbehovet, sedan matchar man in en individ och kompletterar den personens kompetens. Det finns också mer komplicerade processer än den som visas på bilden.

– Jämfört med andra metoder blir det kanske inte en mycket snabbare väg, men förhoppningsvis inga tidsrymder mellan stegen, säger Per Iversen. FSS ordförande Lars Liljedahl, som har erfarenhet av KIVO-metoden på hemmaplan fyller i:

– Det blir en snabbare väg till högre kvalitet.

KIVO-metodens centrala samverkansparter är arbetsgivarna, Arbetsförmedlingen, facken, utbildningsanordnarna och arbetsmarknadsenheterna.

Metoden håller nu på att breddas och prövas nu för personer med funktionsnedsättning. KIVO har uppdraget att arbeta med ”universellt utformade inkluderingsvänliga arbetsplatser med normkritiskt bemötande”.

Mer information

KIVO står för Kvalitetssäkrad inkludering i verksamhet och organisation.

Här kan du ladda ned en sammanfattning av KIVO-metoden

Läs mer på deras hemsida kivometoden.se

Kontaktpersoner

Annika Bergman, samverksansvarig KIVO nationellt, 070-191 46 63, annika.bergman@hudiksvall.se

Per Iversen, ekonom och ansvarig KIVO Gävleborg, 070-191 55 43, per.iversen@hudiksvall.se