Krisens effekter på isländska samhället

INTERNATIONELLT SAMARBETE: FSS riksstyrelse har varit på Island på studiebesök. Där träffade vi bland andra Ragneheidur Hergeirsdottir. Hon har i sin masteruppsats undersökt hur två kriser, jordbävning i maj 2008 och ekonomisk kris i oktober samma år, drabbade Arborgs kommun och hur krisen uttrycktes och vilket stöd som gavs.

Jordbävningen

Hergeirsdottir menade att både jordbävningen och den ekonomiska krisen gav samma effekter på samhället. Människor förlorade sina hus, sina arbeten och fick förändrade livsvillkor. Kontinuitetsplaner var inte helt upparbetade när jordbävningen ägde rum utan kompletterades under tiden med såväl korta som akuta åtgärder.

Staten gav stöd till de drabbade och det fanns en känsla av empati för dem som förlorat sitt hem eller sitt arbete i rasen.

Ragneheidur Hergeirsdottir berättar för FSS om kriserna år 2008 (foto: Camilla Blomqvist).

Ekonomiska krisen

När den ekonomiska krisen var ett faktum i oktober samma år,  fanns en upparbetad kontinuitetsplan som myndigheterna kunde hålla sig till. Insatser på lång och kort sikt blev lika viktiga och boendefrågan var även denna gång avgörande för människor. Inte för att deras hus rasat ihop utan för att deras ekonomi rasat ihop och de inte längre kunde betala för sitt boende och sitt uppehälle.

Känslan av empati för de drabbade var inte lika stark och det blev en diskussion mellan kommun, stat och enskilda om vad det offentliga skulle kompensera för, även om det utåt sett var samma fenomen som uppstod: folk förlorade sina hem.

En ny verklighet kommer

Island återhämtade sig relativt snabbt. Det finns en stor krisvana på Island att vara beredda inför nästa jordbävning och att tänka på vilket sätt som stöd behöver ges omedelbart och mer på lång sikt. Det finns också kompetens  om att samla kunskap om sårbara grupper och ha planer för hur dessa grupper ska hanteras vid en kris. Likaså finns en vana i att förhålla sig till att man efter krisen inte går tillbaka till det som var innan. En kris innebär alltid att en ny verklighet kommer därefter.

Pandemiarbete och Ukrainakriget

Presentationen förde våra tankar till pandemiarbetet, kriget i Ukraina och kommuners arbete utifrån båda dessa situationer. Det känns som att den krisvana som offentliga myndigheter arbetat upp i och med pandemin har funnits på Island sedan tidigare då de lever med ovissheten när nästa jordbävning kommer.

Anna Burston och Camilla Blomqvist