Om FSS

Föreningen Sveriges Socialchefer är en oberoende socialpolitisk förening. Vi verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Våra ca 400 medlemmar är ledare inom socialtjänsten och närliggande verksamheter.

FSS bedriver påverkansarbete och utvecklar frågor som berör socialtjänstens kärnområden. Vi efterfrågas ofta som expertröst i debatten om socialtjänstens olika områden. Här kan du se vilka strategiska frågor vi satsar extra på just nu. En viktig del i FSS arbete är internationellt och främst europeiskt samarbete.

Till för dig

Styrkan hos FSS ligger i ett unikt nätverk av beslutsfattare och en engagerad riksstyrelse. Föreningen är till för dig som är socialchef eller annan beslutsfattare på högre nivå inom socialtjänsten och närliggande områden. Läs medlemskriterierna.

Ansök om medlemskap eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Organisation

Som ideell förening saknar FSS fast kansli. Påverkansarbetet bedrivs genom aktiva medlemmar och en engagerad och arbetande styrelse som bidrar med sin tid och kunskap. Alla styrelseledamöter jobbar heltid med professionen. Föreningen anlitar en konsult för sin kommunikation.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls på hösten i anslutning till de årliga Socialchefsdagarna.

Riksstyrelsen som väljs vid årsmötet består av 18 personer och leds av ordförande Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun.

FSS har verksamhet i hela Sverige. Det finns tio FSS-regioner som ordnar aktiviteter för regionens medlemmar och sköter det lokala arbetet med medlemsrekrytering, kunskapsspridning och opinionsbildning.

Varje region har minst en plats i riksstyrelsen.