Årsmöte

Årsmötet är FSS högsta beslutande organ och det årliga tillfället för varje medlem att vara med och påverka. Ordinarie årsmöte hålls på hösten i anslutning till Socialchefsdagarna. Årsmötet beslutar om verksamhetsplan för det kommande året och andra väsentliga frågor.

KALLELSE TILL FSS ÅRSMÖTE 27 SEPTEMBER 2017

Medlemmar bjuds in till Föreningen Sveriges socialchefers årsmöte

Tid: 27 september kl 16.45

Plats: Quality Hotel Frösö Park, Cronstads väg 2, Frösön/Östersund. Lokal: Sommarhagen

Kallelse med dagordning 2017

Valberedningens förslag till styrelse 2017/2018

Verksamhetsberättelse för 2016/2017

Revisionsberättelse för 2016/2017

Detta beslutades på FSS årsmöte 5 oktober 2016

Karl Gudmundsson omvaldes som ordförande på ett år. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. Vilka som valdes in i föreningens riksstyrelse ser du här.

Följande strategiska socialpolitiska frågor beslutades att FSS riksstyrelse ska prioritera under kommande verksamhetsår:

  • Innovationer inom äldreområdet
  • Stärkt stöd och skydd för barn och unga
  • Kompetens och kvalitet i socialtjänsten
  • Översyn av socialtjänstlagen

I alla fyra områden ska digitaliseringens möjligheter beaktas, eftersom digitalisering inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är ett utvecklingsområde som påverkar medborgarna nu och i framtiden.

Protokoll från årsmötet 2016

Handlingar från tidigare årsmöten

Kontakta föreningens sekreterare på info@socialchefer.se om du vill läsa handlingar från tidigare årsmöten.