Årsmöte

Årsmötet är FSS högsta beslutande organ och det årliga tillfället för varje medlem att vara med och påverka. Ordinarie årsmöte hålls på hösten i anslutning till Socialchefsdagarna. Årsmötet beslutar om verksamhetsplan för det kommande året och andra väsentliga frågor.

ÅRSMÖTE 2020 30/9 kl 17.30 via teams

Plats: Digitalt deltagande via Microsoft Teams (för majoriteten av medlemmarna); Svenska Mässan, Göteborg (för del av styrelsen).

Tid: Onsdag 30 september 2020, kl. 17.30.

OBS Teamsinbjudan skickas separat från FSS sekreterare Anders Fredriksson

Handlingar till FSS årsmöte 2020

Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse för 2019/2020

Valberedningens förslag till styrelse för 2020/2021

Detta beslutades på FSS årsmöte 25 september 2019

Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun, valdes som ordförande för ett år och avgående ordförande Lars Liljedahl avtackades. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.  Vilka som ingår i föreningens riksstyrelse ser du här.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att under kommande styrelsemöte fastställa vilka prioriterade områden som FSS ska arbeta långsiktigt med. Läs mer om de tre beslutade områdena här.

Årsmötet beslutade vidare att medlemsavgiften 300 kronor per person och år ska gälla samtliga medlemmar, dvs. den lägre avgiften för pensionärer tas bort.

Protokoll från årsmötet 2019.

Handlingar från tidigare årsmöten

Kontakta föreningens sekreterare på info@socialchefer.se om du vill läsa handlingar från tidigare årsmöten.