Regioner

Det finns tio FSS-regioner som bedriver lokal medlemsverksamhet och lokalt påverkansarbete. En region får på egna vägnar göra uttalanden i den aktuella välfärdspolitiska debatten, och regionerna uppmanas till att ta initiativ för att uppfylla FSS syfte.

Regionernas verksamhet bedrivs i förenings- eller nätverksform. Båda organisationsformerna har samma status. Varje region har minst en ledamot i riksföreningens styrelse. Vänd dig till den som är regionansvarig om du har frågor som gäller medlemskap, FSS lokala verksamhet eller annat.

FSS Gävle/Dala, regionansvarig Jonas Hampus, sektionschef Falu kommun

FSS Jämtland/Västernorrland, regionansvarig Mats Collin, förvaltningschef Härnösands kommun

FSS Norra, regionansvarig Anna-Lena Andersson, socialchef Kalix kommun.

FSS Skåne, regionansvarig Petra West Stenkvist, enhetschef Malmö stad.

FSS Stockholm/Gotland, regionansvarig Veronica Carstorp Wolgast, avdelningschef Stockholms stad

FSS Sydost, regionansvarig Ola Götesson, chef Kommunal utveckling på Region Jönköpings län

FSS Södermanland/Östergötland, regionansvarig Dag Wallströmer, socialchef Vingåkers kommun

FSS Värmland/Örebro, regionansvarig Eva Lotta Lindskog, förvaltningschef Kristinehamns kommun

FSS Väst, regionansvarig Lena Holmlund, avdelningschef Göteborgsregionen

FSS Västmanland/Uppsala, regionansvarig Lenita Granlund, förvaltningsdirektör Uppsala kommun