Jämtland/Västernorrland

FSS region för Jämtlands län och Västernorrlands län.

Regionansvarig Lars Liljedahl
Ordförande i FSS riksstyrelse
Förvaltningschef för vård och omsorg i Östersunds kommun
Telefon: 063-14 42 73, 070-191 39 88

Övriga ledamöter i regionstyrelsen:
Eva Rönnbäck, Sundsvall, sekreterare
Lisbet Sander, Härnösand, kassör
Helén Eurenius, Östersund (Helén är dessutom ledamot i riksföreningens styrelse)
Eva Bergström Sellin, Sundsvall

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Jämtland/Västernorrland. Medlemsavgiften betalas mot faktura som skickas ut till den e-postadress som du har angett i samband med medlemsansökan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Vi skickar nyhetsbrevet Socialchefen till dig varannan vecka.

Om FSS region Jämtland/Västernorrland

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i vår region utan i hela riket!

Föreningen har ca 550 medlemmar i Sverige varav drygt 40 i Jämtlands och Västerbottens län. Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.