Norra

FSS Norra regionen består av Norrbottens län och Västerbottens län, org. nr 889200-7637.

ulfnorberg_foto_frozentime_d8b_9795_400

Regionansvarig Ulf Norberg
Ledamot i FSS riksstyrelse
Socialchef i Vännäs kommun
Telefon: 070-624 51 03

Övriga ledamöter i regionstyrelsen:
Marjo Koivumaa, Haparanda
Kerstin Olla-Grahn, Storuman
Monica Westman, Kalix

Betala medlemsavgiften så här

  • Sätt in 300 kr (för pensionär 100 kr) på FSS region Norras företagskonto i Swedbank 8420-2 964 577 572-8
  • Skriv ditt namn i meddelanderutan.
  • Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på Socialchefsdagarna som 2018 hålls i Jönköping.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som 2018 hålls i Sevilla, Spanien.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS Norra regionen

Norra regionens arbete har under en tid bedrivits i nätverksform, men 2016 bildade vi chefer i Norrbotten och Västerbotten en regionförening: FSS Norra regionen. Se ovan vilka personer som är invalda i styrelsen.

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i norra regionen utan i hela riket!

Föreningen har ca 550 medlemmar i Sverige varav drygt 40 i Norrbotten och Västerbotten. Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.