Skåne

FSS region för Skåne län.

Regionordförande: Petra West Stenkvist
Ledamot i riksföreningens styrelse
Enhetschef för analys och uppföljning på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Övriga ledamöter i regionstyrelsen:
Anna Burston, verksamhetschef, Lund
Carina Lindkvist, avdelningschef, Kommunförbundet Skåne
Charlotte Nygren Bonnier, förvaltningschef, Kristianstad
Camilla Persson, socialchef Sjöbo

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (den lägre avgiften för pensionärer är borttagen, enligt årsmötesbeslut 2019). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Norra. Medlemsavgiften BETALAS ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på fakturan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS region Skåne

FSS region Skåne har cirka 40 medlemmar. FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i Skåneregionen utan i hela riket! Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Mer information från FSS Skåne

Mobilisera för framtiden – ledarskapets betydelse

Att få diskutera den egna ledarrollen var efterlängtat, tyckte 60 chefer inom socialtjänsten från de skånska kommunerna som under temat Mobilisera för framtiden – ledarskapets betydelse träffades i mitten av oktober 2019. Dagen anordnades gemensamt av FSS region Skåne och Kommunförbundet Skånes socialchefsråd.

Tillit och ledarskap

Sara Henrysson Eidvall, leg. psykolog/specialist i arbets- och organisationspsykologi inledde med att prata, och föra en dialog om ”Tillit och arbets- och organisationspsykologiska teorier om ledarskap”.

Att få diskutera den egna ledarrollen vad som krävs, vad som påverkar, vilka förutsättning som behövs m.m. var enligt deltagarna efterlängtat, engagerande och nödvändigt bl.a. utifrån de komplexa uppgifter alla har att hantera i sin vardag.

De frågor gruppen ställdes inför och som diskuterades i en uppföljande dialog och workshop var:

  • Vad är att göra ett bra jobb?
  • Ledarskapet spelar roll, så hur utövar vi det?
  • Leder vi med mål, visioner och värderingar?
  • Att samarbeta är smart, men gör vi det alltid?
  • Jobbar vi i team eller inte?
  • Ledarskap och följarskap, med ömsesidig tillit, förutsätter varandra – hur värnar och värdesätter vi den relationen?
  • Har vi och skapar vi förutsättningarna som behövs för att utöva ledarskap?

Spaning och workshop om framtidens socialtjänst

Professor Ulf Johansson vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, gav en inblick i trender som med all säkerhet kommer att påverka oss och vårt arbete framåt.
Han gav också deltagarna möjligheten att själva få bekanta sig med ett verktyg som kan öka den strategiska beredskapen (och proaktiviteten) vad gäller framtiden och vår verksamhet.

Det här passet upplevdes som mycket givande. Det gav ett konkret arbetssätt att arbeta vidare med i den komplexa vardag alla har att hantera.

Förutom att inslagen bidrog till en uppskattad dag måste även alla engagerade deltagare tackas för en inspirerande dag!

För FSS region Skåne, oktober 2019
Petra West Stenkvist