Sörmland/Östergötland

Detta är FSS region för Södermanlands län och Östergötlands län.

GrahamOwen_Foto_TobiasFischer_150

Regionansvarig Graham Owen
Socialchef i Trosa kommun
Telefon: 0156-521 16

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet 2015:
Mehmed Hasanbegovic, kassör, socialchef Eskilstuna kommun
Ann Malmström, ledamot, förvaltningschef Gnesta kommun
Dag Wallströmer, ledamot, socialchef Vingåkers kommun

Plusgirokonto: 37 40 13-1

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Sörmland/Östergötland. Medlemsavgiften betalas mot faktura som skickas ut till den e-postadress som du har angett i samband med medlemsansökan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS region Sörmland/Östergötland

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i vår region utan i hela riket!

Föreningen har ca 550 medlemmar i Sverige varav 30 i Sörmlands och Östergötland län. Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.