Sörmland/Östergötland

Detta är FSS region för Södermanlands län och Östergötlands län.

Regionansvarig Graham Owen
Socialchef i Trosa kommun
Telefon: 0156-521 16

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet 2015:
Mehmed Hasanbegovic, kassör, socialchef Eskilstuna kommun
Ann Malmström, ledamot, förvaltningschef Gnesta kommun
Dag Wallströmer, ledamot, socialchef Vingåkers kommun

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (den lägre avgiften för pensionärer är borttagen, enligt årsmötesbeslut 2019). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Norra. Medlemsavgiften BETALAS ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på fakturan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS region Sörmland/Östergötland

Föreningen har ca 500 medlemmar i Sverige varav knappt 30 i Sörmland och Östergötlands län.

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i vår region utan i hela riket! Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.