Sydost

FSS region Sydost består av Blekinge län och Småland (Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län).

Regionansvarig Per Sandberg
Ledamot i FSS riksstyrelse
Förvaltningschef i Växjö kommun, Arbete och välfärd
Telefon: 0709-83 40 27

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes 2018:
Ola Götesson, region Jönköping
Carina Helgesson-Björk, socialchef Gislaved kommun
Mats Peterson, socialchef Nässjö kommun
Magnus Wallinder, förvaltningschef, Ljungby kommun (sekreterare).

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (den lägre avgiften för pensionärer är borttagen, enligt årsmötesbeslut 2019). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Norra. Medlemsavgiften BETALAS ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på fakturan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Om FSS region Sydost

Föreningen har ca 500 medlemmar i Sverige varav 30 i den här regionen.

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i region Sydost utan i hela riket! Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Mötesprotokoll, m.m

Anteckningar från styrelsemöte den 19 september 2018:

Protokoll, Styrelsemöte 2018-09-19,
FSS region Sydost
Nässjö socialförvaltning, Kyrkogatan 2 A

den 19 september 2018
17:11

Närvarande:

Per Sandberg, Växjö kommun
Mats Petersson, Nässjö kommun
Ola Götesson, Region Jönköping
Carina Helgesson Björk, Gislaved kommun
Magnus Wallinder, Ljungby kommun

 1. Styrelsens sammansättning – konstituerande
  Styrelsen sammansättning under verksamhetsåret är:
  Ordförande och tillika kassör, Per Sandberg
  Sekreterare Magnus Wallinder
  Ledamöter är vidare Ola Götesson, Carina Helgesson Björk samt Mats Petersson
 2. Medlemsvärvning
  Medlemsvärvningen bör ske via Riksorganisationen, se vidare nedan.
 3. Från riksstyrelsen, tankar om regionens arbete
  Ordförande rapporterar från Riksstyrelsen. Pågår diskussion om hur man ska få regionföreningarna att bli mer levande.
  Resonerar om att man skulle behöva mer pengar på regional nivå för att möjliggöra event m.m. Förslagsvis 50-60 tkr per region.
  Vidare behöver aktiviteter för medlemsrekryteringen ske centralt.
  Berör ev. ändringar av stadgar för att få till ovanstående förslag.
  Förslag att Regionföreningarnas styrelseledamöter årligen får möjlighet att delta vid Europeiska socialchefsdagarna via finansiering av FSS centralt.
 4. Socialchefsdagarna
  Ola informerar kort om Socialchefsdagarna nu i oktober, 3-5/10, denna gång i Jönköping.
 5. Övrigt
  Bokas prel tid för styrelsemöte, må 10 dec, kl 17, Jönköping, Regional utveckling (Ola Götesson är värd denna gång).

/Magnus W