Västmanland/Uppsala

I regionen ingår Västmanlands län och Uppsala län, och driver sin verksamhet i nätverksform.

Regionansvarig Per Ström
Socialchef, Sala kommun
Telefon: 0224-74 90 07

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Västmanland/Uppsala.

Betalas in till Föreningen Sveriges socialchefers bankgiro 5214-8186.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Om FSS region Västmanland/Uppsala

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i vår region utan i hela riket!

Föreningen har ca 550 medlemmar i Sverige varav 40 i Västmanlands och Uppsala län. Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.