Styrelse

FSS styrelse, som valdes av årsmötet den 24 november 2021, består av 19 personer.

Ordförande är Monica Persson, Karlstad. Vice ordförande Lina Blombergsson, Huddinge. Anders Fredriksson, Nacka är sekreterare (särskilt uppdrag) och Jonas Hampus, Falun, kassör.

Ledamöter: Anna-Lena Andersson, Kalix. Camilla Blomqvist, Göteborg. Anna Burston, Lund. Mats Colin, Härnösand. Ebba Gierow, Ale. Lenita Granlund, Uppsala. Ola Götesson, Region Jönköpings län. Lena Holmlund, Göteborgsregionen. Magnus Höijer, Gävle. Marie Ivarsson, Sollentuna. Eva Lotta Lindskog, Kristinehamn. Petra West Stenkvist, Malmö. Dag Wallströmer, Vingåker. Veronica Carstorp Wolgast, Stockholm. Helena Åman, Upplands Bro.


Verkställande utskott

Ordförande Monica Persson. Socialdirektör Karlstads kommun, 0702-59 58 52. Särskilda kompetensområden: Barn och ungdom, arbetsmarknadsfrågor, socialpsykiatri.

 

Vice ordförande Lina Blombergsson. Bitr. socialdirektör i Huddinge kommun, 076-021 04 08. Särskilda kompetensområden: IFO, kvalitets- och utvecklingsfrågor, samverkan, bostadsfrågor, våld i nära relation.

 

Jonas Hampus, kassör. Sektionschef i Falu kommun, Sektion bistånd, kvalitet och utveckling, 023-827 04. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kvalitets- och utvecklingsfrågor.

 

Anders Fredriksson, sekreterare (särskilt uppdrag). Samverkansledare i Nacka kommun, 08-718 75 16, 070-431 75 16. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionsnedsättning, äldreomsorg.


Ledamöter

Anna-Lena Andersson, socialchef i Kalix kommun.

Camilla Blomquist, förvaltningsdirektör i Göteborgs Stad, Förvaltningen för funktionsstöd, 031-366 94 01. Särskilda kompetensområden: Ledarskap, organisation och samarbete. IFO, funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Anna Burston, verksamhetschef socialpsykiatri, i Lunds kommun, Socialförvaltningen, 046-359 64 88. Särskilda kompetensområden: Socialpsykiatri, funktionshinder, LSS.

Mats Collin, förvaltningschef i Härnösands kommun, Socialförvaltningen, 0611-34 83 40.

Ebba Gierow, sektorchef i Ale kommun, Sektor socialtjänst, 0767-61 46 29.

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör i Uppsala kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen.

Ola Götesson, chef Kommunal utveckling på Region Jönköpings län.

Lena Holmlund, avdelningschef på Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd, 070-878 67 09. Särskilda kompetensområden: Sociala boendefrågor, barn och familj, funktionshinder.

Magnus Höijer, sektorchef i Gävle kommun, Välfärd Gävle.

Marie Ivarsson, bitr. förvaltningschef i Sollentuna kommun.

Eva Lotta Lindskog, förvaltningschef i Kristinehamns kommun, förvaltningen för stöd, vård och omsorg, 0550-886 33. Särskilda kompetensområden: äldreomsorg, funktionsstöd, IFO och arbetsmarknadsfrågor. (Foto: Nina Simonen)

Petra West Stenkvist, enhetschef vid Strategisk avdelning, arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Särskilda kompetensområden: IFO och skola.

Dag Wallströmer, socialchef i Vingåkers kommun, 0151-191 53.

Veronica Carstorp Wolgast, avdelningschef vid avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Socialförvaltningen, Stockholms stad, 08-5082 50 81, 076-122 50 81. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionshinder (LSS) och integration.

Helena Åman, socialchef i Upplands-Bro kommun, 08-518 377 99. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, funktionshinderomsorg.