Påverkansarbete

Som socialpolitisk förening verkar FSS för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Det gör vi genom bland annat långsiktigt påverkansarbete och genom att arrangera den socialpolitiska konferensen Socialchefsdagarna.

Vi gör debattinlägg i olika media och samtalar med företrädare för regeringen och myndigheter. Flera av våra medlemmar är med i olika arbetsgrupper och expertgrupper. FSS är också en viktig remissinstans för departement och Socialstyrelsen, här kan du läsa våra yttranden.

Föreningen samarbetar med nationella och internationella nätverk för att sprida kunskap om socialpolitiska frågor. FSS är en mycket aktiv medlem i det europeiska socialchefsnätverket ESN och bidrar därmed till kunskapsspridning i socialpolitiska frågor till och från EU.

Läs om vilka som är våra aktuella temafrågor.