Yttranden 2021

FSS yttrande den 18 oktober till justitiedepartementet över Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56).

FSS yttrande den 28 september till socialdepartementet över God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).

FSS yttrande den 27 september till socialdepartementet över Börja med barnen! En sammanhållen och god och nära vård för barn och unge (SOU 2021:34).

FSS yttrande den 14 september till justitiedepartementet över Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36).

FSS yttrande den 31 augusti till socialdepartementet över När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).

FSS yttrande den 14 april till Boverket över Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska göras, rapport 2020:21.

FSS yttrande den 14 april till Finansdepartementet över Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2).

FSS yttrande den 18 mars till Socialdepartementet över Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten (SOU 2020:70).

FSS yttrande den 29 januari till Socialdepartementet över Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).