Yttranden 2022

FSS yttrande den 29 mars över justitiedepartementets betänkande Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85).

FSS yttrande den 10 januari över Socialstyrelsens förslag på författningsändringar i rapporten Öppna insatser utan samtycke.