Samlad socialtjänst som sörjer för alla människors behov

Margareta Winberg har nu överlämnat utredningen ”Framtidens socialtjänst” till regeringen. En välbehövlig översyn av socialtjänstlagen har genomförts och efter sedvanlig remissrunda så får vi se vad som till sist kommer ut av det hela.

Det första jag tittade efter i utredningen var hur frågan om en särskild äldreomsorgslag hade hanterats.

Jag menar att det är viktigt och angeläget att ha en samlad socialtjänst som ska sörja för alla människors behov av social omsorg och sociala insatser. Ett tryggt boende och möjlighet att få hjälp i hemmet ska kunna erbjudas utifrån behov till alla under hela livet.

Om det skulle hanteras i en särskild lagstiftning för personer som definieras som äldre så skulle det skapa förutsättningar för ojämlikhet och ökad risk för att människor hamnar utanför samhällsgemenskapen.

Jag fann att utredningen inte föreslår någon fortsatt utredning omkring en särskild äldreomsorgslag. Det var glädjande att konstatera att utredningen landade i den slutsatsen och förordar att en utveckling av äldreomsorgen kan ske inom ramen för socialtjänstlagen.

Den kritik som riktats mot äldreomsorgen under pandemin handlar egentligen om hur sjukhusvården och den nära vård som regionerna ansvarar för fungerar i relation till de verksamheter som kommunen bedriver.

Nu är det bara att se fram emot spännande och stimulerande läsning av cirka 1370 sidor utredning. Helgen är räddad!

Läs mer: https://www.regeringen.se/rattsliga- dokument/statens-offentliga- utredningar/2020/08/sou-202047/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/framtidens-socialtjanst-overlamnade-slutbetankande/

Framtidens teknik igen…

Jag har gett ett nytt bidrag till diskussionen om framtidens teknik i omsorgens tjänst, vid ett webbinarium 28 augusti som IT&Telekomföretagen ordnade. Hur gick det då? Ja, svårt att säga när man sitter så här på distans och pratar in i en bildskärm. Av reaktionerna i kommentarsfältet att döma var många nöjda med innehållet.

Vi var alla eniga om att ett genombrott borde vara nära när det gäller att få till förutsättningar för att få en bättre fart på utvecklingen i kommunerna.

Det går att lyssna på seminariet i efterhand för den som vill:

https://www.itot.se/2020/08/nu-behovs-nationell-styrning-och-sammanhallen-digital-infrastruktur/

 

 

Kommentarer inaktiverade.