Socialchefsdagarna

Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer, är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. Vi vänder oss till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden. Socialchefsdagarna är en uppskattad mötesplats för ledare, politiker eller på annat sätt verksam på det sociala området.

Varje år har vi en ny värdstad. Den 30 september till 2 oktober 2020 arrangerar FSS konferensen i samarbete med Göteborgs stad på Svenska Mässan. Temat är Möjliggörare i en föränderlig välfärd. Program och mer information finns på socialchefsdagarna.se

Varmt välkommen!