Yttranden 2019

FSS synpunkter den 2 april angående en egen lagstiftning för äldreomsorgen, med anledning av översynen av socialtjänstlagen.